Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nam Dương

Nam Dương Lục Ngạn Bắc Giang
thcsnamduong@gmail.com