Liên hệ trực tiếp:

TRƯỜNG THCS NAM DƯƠNG

Nam Dương Lục Ngạn Bắc Giang
thcsnamduong@gmail.com