A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK I

Môn : Tin Học 9 – Năm học: 2021 - 2022

 

A. LÝ THUYẾT:

1. Từ máy tính đến mạng máy tính: Mạng máy tính là gì? Hãy nêu lợi ích của mạng máy tính? Hãy cho biết sự giống nhau và khác nhau giữa mạng LAN  và mạng WAN? Nêu các thành phần của mạng máy tính. Mô hình phổ biến của mạng máy tính là mô hình nào?

2. Mạng thông tin toàn cầu internet: Interner là gì? Làm thế nào để máy tính của em có thể kết nối được với mạng Internet? Liệt kê một số dịch vụ trên Internet. Dịch vụ nào của Internet được sử dụng nhiều nhất?

3. Tổ chức và truy cập thông tin trên internet: Siêu văn bản là gì? Thế nào là trang web? Khái niệm về địa chỉ trang web, website, địa chỉ website và trang chủ ? Để truy cập các trang web em cần sử dụng phần mềm gì? Làm thế nào để truy cập một trang web cụ thể?

4. tìm hiểu thư điện tử: Thư điện tử là gì? Trình bày sự giống nhau và khác nhau giữa gửi tthw truyền thống và gửi thư điện tử ? Dịch vụ thư điện tử cung cấp những chức năng chính nào?

5. Bảo vệ thông tin máy tính: Vì sao cần phải bảo vệ thông tin máy tính? Hãy liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn TT MT? Tác hại của virus máy tính? Các con đương lây lan của virus? Phòng tránh virus?

6. Tin học và xã hội: Lợi ích của ứng dụng tin học? Tác động của tin học đối với xã hội? Mỗi cá nhân khi tham gia vào internet cần phải như thế nào?

7. Phần mềm trình chiếu: Phần mềm trình chiếu? Ứng dụng của phần mềm trình chiếu?

8. Bài trình chiếu: Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu ? Bố trí nội dung trên trang chiếu? Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu? Phần mềm trình chiếu Powerpoint gồm những thành phần cơ bản nào?

9. Thêm hình ảnh vào trang chiếu: Hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu? Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh? Sao chép và di chuyển trang chiếu?

 

I/ TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Hãy nêu các thành phần cơ bản của mạng máy tính:

A. Thiết bị kết nối mạng, môi trường truyền dẫn, thiết bị đầu cuối và giao thức truyền thông

B. Máy tính và internet

C. Máy tính, dây cáp mạng và máy in

D. Máy tính, dây dẫn, modem và dây điện thoại

Câu 2: WWW là viết tắt của cụm từ nào sau đây ?

A. World Win Web                            B. World Wide Web       

C. Windows Wide Web                      D. World Wired Web

Câu 3: Một số trình duyệt web phổ biến hiện nay:

A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google,…

B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,…

C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox),Word,…

D. Google chorne, cốc cốc, Mozilla Firefox, UC Browse, …

Câu 4: Địa chỉ thư điện tử có dạng:

A. lop9b@yahoo.com                                      B. Tên đăng nhập@ gmail.com

C. Tên đăng nhập@Tên máy chủ lưu hộp thư         D.Tên đăng nhập>@<gmail.com.vn

Câu 5: Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào không phải là thiết bị mạng?

A. Modem            B. Vỉ mạng                     C. Webcam           D. Hub

Câu 6:Câu nào trong các câu sau là phát biểu chính xác nhất về mạng Internet ?

A. Là mạng của các mạng, có quy mô toàn cầu

B. Là môi trường truyền thông toàn cầu dựa trên kỹ thuật máy tính

C. Là mạng sử dụng chung cho mọi người, có rất nhiều dữ liệu phong phú

D. Là mạng có quy mô toàn cầu hoạt động dựa trên giao thức TCP/IP

Câu 7: Sắp xếp các thứ tự sau theo một trình tự hợp lí để thực hiện thao tác tìm kiếm thông tin trên máy tìm kiếm:

1. Gõ từ khóa vào ô để nhập từ khóa            2. Truy cập vào máy tìm kiếm

3. Nhấn phím Enter hoặc nháy nút tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê dưới dạng danh sách liên kết

A. 1-2-3                B. 2-1-3                          C. 1-3-2                D. 2-3-1

Câu  8: Trong số các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử tổng quát?

A. tên đăng nhập@tên máy chủ điện tử                  B. thudientu@gmail.com

C. thudientu@yahoo.com.vn                                 D. dantri@hotmail.com

Câu  9: Thông tin trên internet thường được tổ chức dưới dạng?

a/  Dạng văn bản             b/  Dạng bảng tính         c/  Dạng siêu văn bản        d/  Dạng pascal

Câu 10: Các bước thực hiện để tạo 1 trang web?

Chuẩn bị nội dung, lựa chọn đề tài, tạo kịch bản, tạo trang web

Lựa chọn đề tài, chuẩn bị nội dung, tạo kịch bản, tạo trang web

Tạo kịch bản, chuẩn bị nội dung, lựa chọn đề tài, tạo trang web

Tạo trang web, chuẩn bị nội dung, lựa chọn đề tài, tạo kịch bản

Câu 11: Để phòng tránh virus, bảo vệ dữ liệu, nguyên tắc chung cơ bản nhất là:

A. Luôn cảnh giác virus trên chính những đường lây lan của chúng

B. Luôn cảnh giác và ngăn chặn sao chép tệp

C. Luôn cảnh giác và ngăn chặn virus trên chính những đường lây lan của chúng

D. Luôn ngăn chặn virus trên chính những đường lây lan của chúng

Câu 12: Tin học và máy tính là cơ sở của sự ra đời và phát triển của ?

A. Nền kinh tế tri thức

B. Xã hội tin học hóa

C. Mạng máy tính

D. Internet

Câu 13: Quốc hội đã ban hành một số điều luật Công nghệ thông tin có hiệu lực từ tháng năm nào?

A. 12/12/2005 B. 01/2007            C. 12/2005            D. 1/03/2006

Câu  14: Trang chủ là :

a/ Là một website.                                 b/ Là trang web google.com.

c/ Là một trang web                                        d/ Là trang web hiển thị đầu tiên khi   truy cập vào website.

Câu  15: Trình duyệt Web là:

a. Là phần mềm truy cập các trang Web                 b. Là phần mềm thiết kế các trang Web

c. Là phần mềm tìm kiếm thông tin trên Internet   d. Là chương trình tổ chức thông tin trên Internet

Câu  16: Khi muốn chèn một ảnh vào trang web ta sử dụng nút lệnh nào sau đây ?

a/                       b/                  c/                  d/

Câu  17: Biểu tượng nào sau đây giúp em quét virus máy tính ?

a/                       b/                c/              d/

Câu 18:  Vì sao cần bảo vệ thông tin máy tính?

A. Trong máy tính có những thông tin rất quan trọng

B. Trong quá trình sử dụng có thể có những rủi ro làm mất thông tin trong máy tính

C. Sự mất an toàn thông tin ở quy mô lớn hoặc ở tầm quốc gia có thể đưa đến những hậu quả vô cùng to lớn

D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 19:  Chương trình nào sau đây là chương trình diệt virus?

A. Word               B. BKAV                       C. Excel                D. Winrar

Câu 20: Tin học và máy tính ngày nay đã thực sự trở thành động lực và lực lượng sản xuất, góp phần phát triển?

A. Kinh tế - xã hội               B. Xã hội – văn hóa    C. Kinh tế - tri thức               D. Game online

Câu  21: Tác hại của virus máy tính là gì ?

a/  Tiêu tốn tài nguyên hệ thống và phá huỷ dữ liệu                        

b/  Phá huỷ hệ thống và đánh cắp dữ liệu          

c/  Mã hoá dữ liệu để tống tiền và gây khó chịu khác           

d/  Tất cả các ý trên.

Câu  22: Các con đường lây lan của virus là gì ?

a/  Qua việc sao chép tệp đã bị nhiễm virus, qua các ‘‘lỗ hổng’’ phần mềm       

b/  Qua các phần mềm bẻ khoá , các phần mềm sao chép lậu          

c/  Qua các thiết bị nhớ, qua mạng nội bộ, mạng internet      

d/  Tất cả các ý trên.

Câu 23: Chúng ta gọi một cách ngắn gọn các nội dung trên các trang chiếu là:

a. Văn bản               b. Hình ảnh                    c. Âm thanh        d. Đối tượng

Câu  24: Một bài trình chiếu thường có trang đầu tiên cho biết:

a. Chủ đề của bài trình chiếu       

b. Nội dung chính của bài trình chiếu

c. Các hình ảnh sử dụng chính trong bài trình chiếu

d. Các đoạn phim sử dụng chính trong bài trình chiếu

Câu 25 : Trong một bài trình chiếu có thể có bao nhiêu trang chiếu?

A. 5                      B. 10                     C. 20                     D. Không giới hạn

Câu 26: Khi trình chiếu nội dung của mỗi trang chiếu:

A. Bắt buộc phải có 1 hiệu ứng âm thanh đi kèm.

B. Tùy theo nội dung thể hiện để chọn âm thanh cho phù hợp.

C. Bắt buộc phải có 2 hiệu ứng âm thanh trở lên.

D. Tuyệt đối không nên sử dụng hiệu ứng âm thanh.

Câu 27: khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một trang chiếu ta dùng lệnh:

A. File → Delete Slide                       B. Insert→ Delete Slide

C. Home → Delete Slide                    D. Slide Show → Delete Slide

Câu 28:  Các bước khởi động phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint là:

a. Nháy đúp chuột phải vào biểu tượng Powerpoint trên màn hình nền

b. Nháy chuột phải vào biểu tượng Powerpoint trên màn hình nền

c. Nháy đúp chuột trái vào biểu tượng Powerpoint trên màn hình nền

d. Nháy chuột trái vào biểu tượng Powerpoint trên màn hình nền

Câu 29: Hoạt động không sử dụng phần mềm trình chiếu là:

A. Tạo các bài giảng điện tử và các bài kiểm tra trắc nghiệm để phục vụ dạy và học

B. Soạn thảo các chuyện ngắn hay các bài thơ

C. Tạo và in các tờ rơi, tờ quảng cáo trên giấy

D. Tạo các album ảnh, album ca nhạc,… để giải trí

Câu 30: Để trình chiếu từ trang đầu ta nhấn phím nào sau đây trên bàn phím:

A. F5                    B. Ctrl + F5                    C. Alt + F4            D. Ctrl+F4.

Câu  31: Phần mềm trình chiếu có chức năng cơ bản nào ?

     a. Trình chiếu và chiếu trên màn hình                b. Trình chiếu và chỉ để xem

     c. Trình chiếu và tạo bài trình chiếu                   d. Trình chiếu, xem và ghi chép lại 

II/ TỰ LUẬN :

Câu 1 : Mạng máy tính là gì? Nêu các thành phần và chức năng của mạng máy tính?

Câu 2 : Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa thư điện tử và thương mại điện tử?

Câu 3 : Để truy cập vào trang web em cần sử dụng phần mềm gì? Làm thế nào để truy cập được một trang web cụ thể?

Câu 4 : Thư điện tử là gì? Phân biệt điểm giống và khác nhau giữa gửi thư truyền thống và gửi thư điện tử?

Câu 5 : Hãy giải thích phát biểu : “Mỗi địa chỉ thư điện tử là duy nhất trên phạm vi tòan cầu” ? Một người có thể có nhiều thư điện tử được không?

Câu 6 : Hãy nêu các bước chèn hình ảnh vào trang web ?

Câu 7 : Trình bày các bước thực hiện tạo liên kết đến một trang web khác ?

Câu 8: Virus máy tính là gì? Nêu những tác hại của virus máy tính, các con đường lây lan của chúng và cách phòng tránh?

Câu 9 : Em hãy nêu những mặt trái của tin học và máy tính ? Liên hệ thực tế đối với học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường?  

Câu 10: Theo em, tại sao việc sao lưu dự phòng dữ liệu trên máy tính có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn thông tin?

Câu 11: Tại sao cần bảo vệ thông tin và có trách nhiệm với mỗi thông tin đưa lên mạng và internet?

Câu 12: Hãy liệt kê những điểm giống và khác nhau giữa màn hình làm việc của Word và màn hình làm việc của PowerPoint ?

Câu 13: Có ý kiến cho rằng nội dung văn bản trong bài trình chiếu chỉ nên là dàn ý của nội dung bài thuyết trình. Em nghĩ thế nào về ý kiến này?

Câu 14: Hãy cho biết các chức năng chính của phần mềm trình chiếu?

B. THỰC HÀNH :

1.  Tạo hộp thư điện tử, soạn và gửi thư điện tử

2.  Tạo bài trình chiếu đơn giản, tạo màu nền trang chiếu và lưu bài trình chiếu vào trong máy tính

 

------------------The end ------------------

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 11 : 332.316
Năm 2022 : 337.492
Thư viện ảnh
Video Clip
Văn bản mới